Titulinis
Apie mus
Naujienos
Mūsų siekiai
Kovos menas
Adresas

Kur mus rasti?

Jogos ir kūno kultūros centras "mažas miškas" - tai visuomeninė, nepelno organizacija, Lietuvos respublikos piliečių savanoriškas susivienijimas, sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti. Centras "mažas miškas" - tai organizacija, burianti bendraminčius ir dirbanti visuomenės labui, visuomeniniais pagrindais.

Centras, dirbdamas visuomenės gerovės vardan, savo veiklą grindžia pagarba žmogaus teisėms, laisvėms ir orumui. Dirbame tam , kad padėtume išugdyti sveiką, aukštos moralės Lietuvos visuomenę.

"Mažas miškas" - tai simboliškas terminas, parodantis siekimą gyventi harmonijoje su gamta, kurioje kiekvienas žmogus gali atrasti savąją vietą, asmeninį ramybės sodą, miškelį. Tai yra sąvoka, kviečianti rūpintis natūralia ir švaria gamta, sodinti medžius, kurie kaip žinia, valo orą, brangiausią žmogaus turtą.

Pagrindinės organizacijos veiklos sritys ir tikslai yra tokie:

  • Sudaryti sąlygas bendraminčiams susiburti bei laisvai reikštis.
  • Kultivuoti ir propaguoti kūno kultūrą, kovos meną, sportą, psichofizinį lavinimą.
  • Padėti vaikams visapusiškai vystytis, siekti įtvirtinti sveiko gyvenimo įgūdžius, skatinti nuomonių įvairovę.
  • Realizuoti ir plėtoti bendrą veiklą su kitomis organizacijomis, gerinant visuomenės gyvenimą.

Pavadinime sanskrito kalbos žodis "joga" yra simboliškai pasirinktas dėl glaudaus šios kalbos ryšio su lietuvių kalba. Be to, šis žodis, reiškiantis ryšį ir metodą, yra populiarus ir aiškiai suprantamas bei reikšmingas tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje, aiškiai parodantis, kad organizacija sveikatingumui kultivuoja Rytų psichofizinį lavinim1 ir kūno kultūrą. Joga nuo senų senovės ir iki šių dienų turi glaudų ryšį su įvairiausiomis sistemomis, tokiomis, kaip meditacija, parapsichologija, sveikatingumo ir gydomoji gimnastika, kovos menas ir pan. Joga - tai tik vienas iš daugelio kitų kūno kultūros metodų, kurie yra kultivuojami mūsų visuomeninėje organizacijoje. Sąvoka "joga" traktuojame kaip metodą, ryšį su aplinkiniu pasauliu, su žiniomis, ir harmoningą santykį su savimi, gamta, ir viso pasaulio žmonėmis, neišskiriant lyties, rasės ar įsitikinimų. Ir mūsų giliu įsitikinimu, bet kuris metodas, mokymas, kuris neatneša pasitikėjimo savimi ir savigarbos, prieštarauja teisingumui ir humaniškumui.

Vėliau bus parašyta daugiau, laukite !